عشق ونفرت

درد عشق-عاشقی-خیانت-دروغ-دل نوشته

مامان؟

سرم درد گرفت ! این قرآنو خاموش میکنی؟!

بابا چرا گریه میکنی؟ چرا مشکی پوشیدی؟ چرا پشتت خم شده...؟!

مامان جونم؟ چرا جیغ میرنی؟ چرا اسم منو اینجوری صدا میزنی؟!

 

من اینجام که..... تروخدا آروم باش!

خواهر جونیم؟ چته فدات شم؟ چرا ضجه میزنی؟

تروخدا یکی به من بگه اینجا چه خبره؟!

عشقم...؟ اشکاتو پاک کن ببینم! اونى ک خودش رفته گريه نمیکنه؟

!! آتیشم میزنی با اشکات....

چرا همه اینجوری با لباسای تیره دورم حلقه زدین؟

! چرا همه تیره پوشیدین؟! دلم گرفت...!

وااای خدا چرا خاک دارین روم میریزین؟! من میترسم....! 

من چرا اينجام...??

 

ترو خداا من و ببريد خونه.....

مامان؟ بابا؟......

و صدای آخر.....:

برای شادی روحش صلوات بفرستین

[ شنبه 28 / 5 / 1393برچسب:, ] [ 16:3 ] [ bita038 ] [ ]

ساعت 11:47 دقیقه نیمه شب بود....شبو تنهایی و یه سکوت آروم و یواش داشت موزیک گوش می داد .....

 

سیگار برداشت و روشن کرد و رفت کنار پنجره کام گرفت و به آسمون نگاه کرد....یه شب سرد و آروم،پنجره ی

نیمه باز،دود سیگار و آهنگی که پر از خاطره بود...سیگارش تموم شد.پنجره رو بست که هوای اتاقش سرد

نشه.رفت رو تختش گوشی موبایل رو برداشت.شروع کرد به نوشتن اس ام اس:

 

salam divoone khabi ya bidar?manke aslan khabam nemibare daram un ahang ghashangaro goosh

midam.hamunike hamishe 2taie mikhundimesh.em ¬shab yadet raft sms shab bekheyr bedia...!yeki

talabe man.kho0o0o0o0o ¬0o0b bekhabi.bo0o0o0 ¬o0o0o0o0o0SsSsS ¬s eshgham

 

..

مثه همیشه می خواست مسیج رو بفرسته واسه عشقش،ولی یهو یادش اومد که اون 3 روز پیش ازدواج

کرده...

 

چشماش پر اشک شد،بغض کرد...!

 

گوشی از دستش افتاد... موزیک تموم شد....صورتشو گذاشت رو بالشو بی صدا گریه کرد...

 

دست خودش نبود...! آخه خیلی وقت با هم بودن و یه دنیا خاطره و روزای تلخ و شیرین که تو چند روز

فراموش نمیشه .....!

 

خیلی سخته...!

[ شنبه 31 / 4 / 1393برچسب:, ] [ 5:9 ] [ bita038 ] [ ]

+ســـــیگـــار دســــتتـــه؟

-
آره!

+
گــفتــــه بــــودی نـــمـیـکــشــــی...

-
گــفتـــه بــودی نـمــــیری.

http://uplodha.ir/dl/93-01/pic/2-1.jpg

[ پنج شنبه 18 / 2 / 1393برچسب:, ] [ 18:27 ] [ bita038 ] [ ]

ﻫـ ـﺮ ﺟـ ــﺎ ﮐـ ـﻪ ﻣـ ـﯽ ﺑﯿﻨـ ـﻢ ﻧﻮﺷﺘـ ــﻪ ﺍﺳـ ـﺖ :

” ﺧـ ـﻮﺍﺳـــ ـﺘــ ــﻦ ﺗﻮﺍﻧـ ــﺴـ ــﺘــ ـﻦ ﺍﺳـ ــﺖ ”

ﺁﺗــ ـﺶ ﻣـ ـﯽ ﮔﯿــ ــﺮﻡ !!

ﯾﻌﻨــ ـﯽ ﺍﻭ ﻧﺨﻮﺍﺳـ ـﺖ ﮐـ ـﻪ ﻧﺸـ ــﺪ ؟؟؟

http://uplodha.ir/dl/93-01/pic/1-1.jpg

[ پنج شنبه 18 / 2 / 1393برچسب:, ] [ 18:19 ] [ bita038 ] [ ]

هی ﻟﻌﻨـﺘﯽ ﮔـﻮﺵ ﮐﻦ

ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮐـﺸﻢ،

ﺩﺭﺩ ﺑـﯽ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﯿـﺴﺖ

ﺗـﺎﻭﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑـﻮﺩﻥ ﺍﺳﺖ . . . 


http://uplodha.ir/dl/93-01/pic/1-5.jpg

[ پنج شنبه 18 / 2 / 1393برچسب:, ] [ 18:9 ] [ bita038 ] [ ]

ﺩﻟﻢ ..ﺑـﭽـﮕﯿﻤـﻮ ﻣــﯿـﺨـﻮﺍﺩ !

ﭘـﺎﻫـای ﺷـﻨــﯽ ﺩﺳـﺘـﺎﯼ ﮐـﺎﮐـﺎﺋـﻮﯾـﯽ !

ﺩِﻟــَـﻢ ﻣــﯿـﺨـﻮﺍﺩ ﻭﻗـﺘـﯽ ﺑـلـاﻝ ﻣـﯿـﺨـﻮﺭﻡ ﮐـُـﻞ ﺻـﻮﺭﺗـﻢ ﺯﻏـﺎﻟـﯽ ﺷـﻪ!

۱۰۰ ﺑـﺎﺭ ﯾـﻪ ﺳــﺮﺳـﺮﻩ ﯼ ۱ ﻣـﺘـﺮﯼ ﺭﻭ ﺑـﺮﻡ ﺑـﺎﺯﻡ ﺧـﺴﺘـﻪ ﻧـﺸـﻢ !

ﭼـﺎﯾـﯽ ﺭﻭ ﺑـﺎ ۱۰ ﺗـﺎ ﻗـﻨـﺪ ﺑـﺨـﻮﺭﻡ !

ﺑـﺴـﺘـﻨﯽ ﻭ ﭘـﻔـﮏ ﻭ ﻟـﻮﺍﺷـک ﻮ ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﺑـﺨـﻮﺭﻡ !

ﺳـر ﭼــﯿـﺰﺍﯼ ﻣـﺴـﺨـﺮﻩ ﺍﻧـﻘـﺪ ﺑـﺨـﻨـﺪﻡ ﺑــﯿـفـﺘـﻢ ﮐـﻒ ﺍﺗـﺎﻕ !

ﻋـﯿـﺪﯾـﺎﻣـﻮ ﺑـﺮﯾـﺰﻡ ﺗـﻮ ﺍﻭﻥ ﻗـُـﻠــَـﮏ !

کـفــش هـامو مـامـانـمـو بـپـوشـم و راه بـرم !

ﺩِﻟــَـﻢ ﻣــﯿـﺨـﻮﺍﺩ ﺑـﺎﺯﻡ ﺭﻭ ﺩﯾـﻮﺍﺭا ﻧــﻘــﺎﺷــﯽ ﮐـﻨـﻢ !

ﺩِﻟــَـﻢ ﻣــﯿـﺨـﻮﺍﺩ ﻭﻗـﺘـﯽ ﮔـﺮﯾـﻪ ﻣـﯿـﮑـﻨـﻢ ﻣـﺎﺩﺭﻡ ﺍﺷـﮑـﻤـﻮ ﭘـﺎﮎ ﮐـﻨـﻪ ﻧـﻪ ﭘــﯿﺮﻫـﻦ ﺗـﻨـﻢ !

ﻭﻟـﻢ ﮐـﻨـﯽ ﺗـﺎ ﺻـُـﺐ ﺗـﻮ ﺷـﻬـﺮﺑـﺎﺯﯼ ﺑـﻤـﻮﻧـﻢ !

ﺑـﺰﺭﮔـﺘـﺮﯾـﻦ ﺍﺷـﺘـﺒـﺎﻫـﻢ ﺍﯾـﻦ ﺑـﻮﺩ ﮐـﻪ ﺁﺭﺯﻭ ﮐـﺮﺩﻡ ﺑـﺰﺭﮒ ﺷـﻢ!!

f4819f7c04d71e9e29b87b5bdea309da-425

[ پنج شنبه 18 / 2 / 1393برچسب:, ] [ 17:57 ] [ bita038 ] [ ]

 عجبــــ وفـــایـــی دآرد این دلتنگــــی…!


تنهـــــاش که میـــذآریـــی میــری

 

تو جمـــع و کلّی میگـــی و میخنــــدی…


بعد کـــه از همه جـــدآ شدی از کـُنـــج

 

تآریکـــی میآد بیرون


می ایستـــه بغـــل دستــتــــ … 


دســتـــ گرمشـــو میذاره رو شونتــــ


بر میگـــرده در گوشــتـــ میگـــه:


خـــوبــی رفیـــق؟؟!!


بـــآزم خودمـــم و خـــودتــــ …

 

[ جمعه 17 / 2 / 1393برچسب:, ] [ 18:15 ] [ bita038 ] [ ]

شـعـرے نـیسـت !

פـرفـے نیـسـت . .

פֿـسـتـگـے رـا مےبـینـے בر چشـمـآنـ َـم ؟

سـرمـآے בسـتـآنـم رـا چـطـور ؟!

لـرزشـ چـانـہ اَم رـا چـہ ؟!

مـے בانـے اَز سـَرمـاے بـارـاטּ بـہـار نـیسـت

و اَز بـُـغـض اَسـت ؟!

اگـر " آرے" ، اگـر مےفهمـے

پـس چـرـآ ایـسـاבے و مـرا نگـاه مےڪنـے ؟!

شـانہ اَت رـا بہ سـیـل چشمـانـَ ـمـ بسـپـار . .

براي همه خوب باش ...

[ شنبه 16 / 2 / 1393برچسب:, ] [ 13:36 ] [ bita038 ] [ ]

نـگـرآنـم ...

جـا سیگـآری ام را گـُم کـردهـ ام ...

خـودش بـرایـم مُهـم نیستـــ ؛

خـاطـرآتـم را در آن سـوزآنـدهـ ام ... !!

دیـــگه رفتـــــــش...

[ شنبه 16 / 2 / 1393برچسب:, ] [ 13:27 ] [ bita038 ] [ ]

ایـن سیگاری کـﮧمـﮯکشم . . . !

هـمان فریاد هایـﮯ اسـ ت کـﮧ نمی توانم بزنــ م . . .!

همان دلـ تنگیـﮯهایـﮯ کـﮧ روز به روز پیرم مـﮯکند . . .!

همان خاطراتیست کـﮧ نه تکرار می شوند و نه فراموش مـﮯشونـد . . .!

همان تنهایـﮯ هایـﮯ کـﮧ کسـﮯ پُرش نمیکند . . . !

هــــمــــان درد هــــاییکـﮧ درمـــــان نــــــدارند . . . !

ایـــن ســیـگـــار را دوسـت دارمــــ !!!!

همیـــ ـــن

طعم تلخ سیگار...

[ شنبه 16 / 2 / 1393برچسب:, ] [ 13:23 ] [ bita038 ] [ ]

+شب ڪہ مـےْ خواهم بخوابـم ..

با خودم اتمامـِ حجّـﭞ مـےْ ڪنم

ڪہ دیگـر نہ اشڪےْ از چشمانم فـرو آیـد

و نہ نگاه هایم خیس آب شونـد ..

امّا صُبــح ڪہ بلنـد مـےْ شوم ..

مـےْ بینـمـ

بالشم خیسِ خیـس اسـﭞ !

. یڪ خاطـره از تـو براےْ مـטּ مانـده

. فقط یڪ خاطره ..

. خنـده ےْ وقـﭞِ رفتنـﭞ !

اگـر خوابیـده بـودم

بـےْ شڪ

هـر شب خـوابـﭞ را مـےْ دیـدمـ ..

سال هاسـﭞ بـہ انتظار دیـدارﭞ بیدارم

مـטּ بازنـده ےْ خواب و بیداریم ..

به یک‏ جایی از زندگی که رسیدی، می فهمی که …

[ شنبه 16 / 2 / 1393برچسب:, ] [ 13:16 ] [ bita038 ] [ ]

هرچی فکر میکنم اسمت یادم نمیاد...!

یه چیزی تو همین مایه ها بود :

اشتباه ... کابوس ... خاطره ... نابودی ...

درد یعنی ...

[ شنبه 16 / 2 / 1393برچسب:, ] [ 13:3 ] [ bita038 ] [ ]

سلامـــتـےپسرےڪـہ 

 

 

ڪـنار בפּس בפֿـتـرش בراز ڪـشيـבه بـــوב،

 

בפֿـتـره ازش پرسـیــב : בפּسم בارے ؟

 

 

گفت : اگہ نـבاشتم الاטּ בاشتـے

 

 

نالہ میڪرבے نہ سـפּال !

 

   

                                                                         

[ یک شنبه 12 / 2 / 1393برچسب:, ] [ 1:23 ] [ bita038 ] [ ]

بـــــــــــــرو!!!!
 

ترس از هیچ چیز ندارم

وقتی یقین دارم بیشتر از من

کسی دوستت نخـــــــواهد داشت

بــــــــــــرو!!!!

ترس برای چه؟؟

وقتی می دانم یکــ روز تُف می اندازی به روی تمام آن هایی که

به خاطرشــــان من را از دست دادی ...
 
[ جمعه 10 / 2 / 1393برچسب:, ] [ 23:9 ] [ bita038 ] [ ]

ﺳــــﯿﮕﺎﺭ ﻣﯽ ﮐـــﺸﻢ ﮐــﻪ ﻣــﻨﺖ ﻧﺎﻣــــــﺮﺩ ﻧـــــﮑﺸﻢ !
 
 
ﺳﯿـــﮕﺎﺭ ﻣــﯽ ﮐـــﺸﻢ ﮐــﻪ ﺍﺯ ﻧﺎﺭﻓــــــــﯿﻖ ﻧـــــﮑﺸــﻢ !
 
 
ﺳـــﯿﮕﺎﺭ ﻣـــﯿﮑﺸﻢ ﮐــﻪ ﺑــﺘﻮﻧﻢ ﻏــﻢ ﻭ ﻏــﺼﻪ ﻫــﺎﻣــﻮ
 
 
1 ﺗﻨــــــــــــــــــــــﻪ ﺭﻭ ﺩﻭﺷــــــــــــــــﻢ ﺑـــــﮑﺸـــــــــــﻢ ! ...
 
ﺗـــــــــــﻮ ﺍﺯ ﭘــﺸـــــــــــﺕ ﺧﻨـــــــــــﺠﺮ ﻧــــــــــــــ ـــــﺰﻥ !
 
 
ﻧــــــــﻤﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﻪ ﻓــــــــﮑﺮ ﺳـــــﻼﻣﺘــﯿﻪ ﻣــﺎ ﺑـــﺎﺷﯽ
 
[ جمعه 10 / 2 / 1393برچسب:, ] [ 23:8 ] [ bita038 ] [ ]

چـرا مــرا خــاک نمی کنید ؟!

تـنــــم سـرد است !

ســــــــــرد ...

احـساســــاتـم یـخ زده ...

قلبــم نمیـزنـد ...

مـغزم فـاسـد شده است ...

فقط نـفـس میکشم ...

فقط اکسیـژن هوا را حــرام میکنم !

در خـاک به سـر بردن میان کــرم ها برایم ارزشش بیشتر است !

دیگر از زنـدگــی کردن در کنار چیز هایی که اسمشان را گذاشته اند

آدم متـنـفــــرم !!
 
مــتــنــفــــــــــــــــــر ...
 
[ جمعه 10 / 2 / 1393برچسب:, ] [ 23:7 ] [ bita038 ] [ ]

" ﺷــﯿـﺮﯾـﻦ " ﺍﯾﻨﻘــﺪﺭﻫـــﺎ ﻫـﻢ

ﺷـﯿﺮﯾﻦ ﻧﺒـــﻮﺩ


ﺍﻣـــﺎ " ﻓـــﺮﻫـــﺎﺩ " ﺑﻪ ﻫــﻮﺍﯾـﺶﮐــــــﻮﻩ ﮐـﻨﺪ


ﻭﻟﯽ ﺣــــﺎﻻ ...


ﺷـﯿـﺮﯾﻦ ﺗـﺮﯾﻦ ﺷــﯿـﺮﯾﻦ ﻫـﻢ ﮐـﻪﺑﺎﺷﯽ


ﻫـﻤـﯿﻦ ﮐـﻪ ﻓــﺮﻫــﺎﺩﺕ ﻫــﻮﺍﯾﯽﻧﺸـﻮﺩ


ﺍﻧﮕـــﺎﺭ ﮐــﻮﻩ ﮐـﻨـﺪﮦ ﺍﯼ...

 

[ جمعه 10 / 2 / 1393برچسب:, ] [ 23:6 ] [ bita038 ] [ ]

همیشـہ باید کسی باشد

تا بغض‌هایت را قبل از لرزیدن چانه‌ات

بفهمد

باید ڪسے باشد … …

ڪـہ وقتے صدایت لرزید بفهمد

ڪـہ اگر سڪوت ڪردی، بفهمد …

ڪسے باشد ڪـہ اگر بهانه‌گیر شدے

بفهمد

ڪسے باشد ڪـہ اگر سردرد را بهانـہ

آوردے براے رفتن و نبودن بفهمد

بـہ توجهش احتیاج دارے

بفهمد ڪـہ درد دارے ڪـہ زندگے درد دارد

ڪـہ دلگیرے

بفهمد ڪـہ دلت براے چیزهاے ڪوچڪش

تنگ شدـہ است

بفهمد ڪـہ دلت براے قدم زدن زیرِ باران

برایِ بوسیدنش برایِ یڪ آغوشِ گرم تنگ

شدـہ است

همیشـہ باید ڪسے باشد همیشه…!

 

[ جمعه 10 / 2 / 1393برچسب:, ] [ 23:4 ] [ bita038 ] [ ]

تـ ـو بـہ مـَ ـن هيـچ בيـ ـنـے نـَבآرے ... هيچـ ـے ..


اَگـہ عـ ـآشـِقـِت شـُבَم ... خـ ـوבَم خـ ـوآسـ ـتـَ ـم ...


اَگـہ هـَمــہ בُنيـآمـ ـو بـآ تـ ـو سـآخـ ـتَـم ... 


خـ ـوבَم خـ ـوآسـ ـتـَ ـم ...


اَگـہ بـَعـב اَز رَفـ ـتـَنـِت هـَميـ ـن خيآلـِتـ ـَم بآ בُنيـآ عـَوَضنمـيكـُنـَ ـم ... 


خـ ـوבَم خـ ـوآسـ ـتـَ ـم ...


وَلـے تـ ـو مـَבيـ ـونـے بـہ هـَمـہ كـَسآيـے كـہ بـَعـב از تـ ـو ...


اَز تـَہ دِل بـِهـِ ـم گـُفـ ـتـَن : בوسـ ـتـِت בآرَم ...


وَ مـَ ـن پـ ـوزخـَنـב زَבَم و رَב شـُבَم ...


چـ ـون בيگـہ ايـ ـن حـَ ـرف و بآوَر نمـے كـُنـَ ـم ... 

 

 

[ جمعه 10 / 2 / 1393برچسب:, ] [ 23:1 ] [ bita038 ] [ ]

ﺳﻼﻡ ﻋﺸﻘﻢ ﺧﻮﺑﯽ؟

ﻣﺮﺳﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﺩﯾﺪﻧﻢ ... ﻋﺸﻘﻢ ﻗﻮﻝ ﺑﺪﻩ ﺯﻭﺩ ﺑﻪ ﺯﻭﺩ ﺑﯿﺎﯼ

ﺩﯾﺪﻧﻢ ﺑﺎﺷﻪ ؟؟

ﻭﺍﯾﺴﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﺮﺍ ﭼﺸﻤﺎﺕ ﺧﯿﺴﻪ . ﺩﺍﺭﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟؟

ﺗﻮﭼﻨﺪﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﮔﺮﯾﺖ ﺭﻭﻧﺪﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ..ﻋﺸﻘﻢ ﻧﮑﻨﻪ

ﺩﻟﺖ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﻧﻪ ؟؟ ﺭﺍﺳﺘﺶ ﻣﻨﻢ ﺩﻟﻢ ﻭﺍﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﮓ

ﺷﺪﻩ .. ﭼﺮﺍ ﺩﺍﺭﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺑﺲ ﮐﻦ ﺩﯾﮕﻪ .. ﺍﮔﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﮐﻢ ﻣﺤﻠﯽ

ﻫﺎﺕ ﺍﮔﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﺑﺪ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﻫﺎﺕ ﺍﮔﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﺑﯽ ﻣﺮﺍﻣﯽ ﻫﺎﺕ ﺩﺍﺭﯼ

ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺮﮔﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪﻣﺖ ﻭﻟﯽ ﻫﺮﭼﯽ ﺯﻧﮓ

ﺯﺩﻡ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ ﺗﻮ ﺟﻮﺍﺏ ﻧﻤﯿﺪﺍﺩﯼ ﻭ ﮔﻮﺷﯿﺖ ﺭﻭ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﯼ ..

ﺭﺍﺳﺘﯽ ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮﻡ ﻗﺸﻨﮕﻪ ؟ ﺩﺳﺘﺖ ﺭﻭ ﺑﮑﺶ ﺭﻭ ﺳﻨﮕﻪ ﻗﺒﺮﻡ ﺗﺎ ﺁﺭﻭﻡ

ﺷﻢ .. ﻋﺸﻘﻢ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘﻪ ﺗﻮﺭﻭ ﺑﺨﺸﯿﺪﻡ
 

 

 
[ جمعه 10 / 2 / 1393برچسب:, ] [ 23:0 ] [ bita038 ] [ ]